Za potrebe matematičnega modeliranja podzemne vode uporabljamo najnovejše verzije programa Visual MODFLOW Pro, ki je postal standard za modeliranje oz izgradnjo numeričnoh modelov v hidrogeologiji in ga uporablja tisoče hidrogeologov po svetu. Programski paket Visual Modflow je razvit na USGS in dograjen na Waterloo Hydrogeologic Inc. Na osnovi metode končnih diferenc model omogoča simulacijo toka podzemne vode v treh smereh (tridimenzionalni model). Uporabljena numerična metoda dovoljuje veliko matematično fleksibilnost v opisovanju procesov in karakteristik toka in transporta v vodonosnikih.

 

UPORABLJA SE: 

 

  • smer in hitrosti toka podzemne vode
  • širjenje koncentracij onesnaženja v vodonosniku v primeru razlitja
  • vplivi črpanja na nivo podzemne vode
  • ugotovitev stanja in dinamike podzemne vode (bilanca stanja)
  • preverjanja hidrotehničnih objektov na podzemne vode