STORITVE


HIDROGEOLOŠKE STORITVE
 
raziskovanje podzemnih voda za
zajem pitne podzemne vode, preverjanje vpliva objektov in dejavnosti na podzemne vode, plitva geotermija, globoki termalni vodonosniki

 


GEOLOŠKE STORITVE

 
geološko kartiranje, geološka spremlajva izvedbe vrtin, geološki nadzor pri zahtevnih  odpiralnih gradbenih delih in izkopih.

 


MATEMATIČNO MODELIRANJE

 
izdelava matamatičnih modelov vodonosnikov s ciljem preverjanja optimalnih izdatnsoti vodonosnika, širjejna onesnaževal in vliva izgradnje objektov na podzemne vode.